ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ
LINE ID: @owl.education
ลงเรียนซัมเมอร์อังกฤษ ( Summer Camp in UK ) หรือ สนใจโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่อังกฤษระยะสั้น โรงเรียนตั้งอยู่ที่ลอนดอน บ้านพักโฮสเป็นคนอังกฤษดั้งเดิม การเรียนการสอนเน้นทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น สำหรับผู้ปกครองหรือน้อง ๆ ที่ต้องการฝึกตัวเอง เราแนะนำให้ออกเดินทางไปพัฒนาตัวเอง กับ ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมเอเยนซี่ สถาบันแนะนำ แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ UK Institutions เรียนต่อแพทย์อังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ เรียนต่อปริญญตรีในลอนดอน เรียนภาษาที่อังกฤษ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ แจกทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ กับโรงเรียนชั้นนำ เชื่อถือได้ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี‎