ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ
LINE ID: @britishacademic
ให้การเรียนต่อป.ตรีเมืองนอก เป็นเรื่องง่าย ด้วย International Foundation Program เป็นหลักสูตร ที่นักเรียนต่างชาติทุกคนรวมถึงนักเรียน จากประเทศไทย ต้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 1 ปี ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมเอเยนซี่ สถาบันแนะนำ แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ UK Institutions เรียนต่อแพทย์อังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ เรียนต่อปริญญตรีในลอนดอน เรียนภาษาที่อังกฤษ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ แจกทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ กับโรงเรียนชั้นนำ เชื่อถือได้ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี‎